50 cặp tính từ trái nghĩa cực thông dụng trong tiếng Anh

Tiểu học 02.01.2020

Đồng nghĩa và trái nghĩa là những hiện tượng phổ biến trong tất cả những ngôn ngữ tồn tại trên thế giới. Nếu như đồng nghĩa thể hiện sự tương đồng hay giống nhau về ngữ nghĩa của các từ, thì trái nghĩa lại ngược lai. Trong tiếng Anh, chúng ta có rất nhiều tính […]


Xem nhiều
Thảo luận nhiều


Đối tác của Language Link Academic

Đối tác của
Language Link Academic